Urad uprave družbe
T: (05) 39 21 211
E: info@salonit.si 

Predsednik uprave
Julijan Fortunat
T: (05) 39 21 201

Član uprave
dr. Tomaž Vuk
T: (05) 39 21 211
E: tomaz.vuk@salonit.si

Član uprave
mag. Dejan Zwitter
T: (05) 39 21 269
E: dejan.zwitter@salonit.si

Direktorica nabave
Nives Jakopič
T: (05) 39 21 303
E: nives.jakopic@salonit.si

Direktor prodaje
Jožef Kralj
T: (05) 39 21 330
E: joze.kralj@salonit.si 

Vodja proizvodnje cementa
Roman Lazar
T: (05) 39 21 401
E: roman.lazar@salonit.si 

Vodja vzdrževanja
Mitja Pirih
T: (05) 39 21 319
E: mitja.pirih@salonit.si 

Vodja kontrole kakovosti in laboratorijev
Tatjana Pešič
T: (05) 39 21 527
E: tatjana.pesic@salonit.si 

Vodja razvoja
dr. Andrej Ipavec
T: (05) 39 21 517
E: andrej.ipavec@salonit.si

Vodja ekologije ter varstva in zdravja pri delu
dr. Tanja Ljubič Mlakar
T: (05) 39 21 510
E: tanja.ljubic-mlakar@salonit.si 

Vodja informatike
Matej Markočič
T: (05) 39 21 240
E: matej.markocic@salonit.si 

Vodja kadrovsko splošnih zadev
Peter Korenjak
T: (05) 39 21 248
E: peter.korenjak@salonit.si 

Vodja pravne službe
Jure Maffi
T: (05) 39 21 217
E: jure.maffi@salonit.si

Vodja financ
Marta Brelih
T: (05) 39 21 287
E: marta.brelih@salonit.si 

Vodja računovodstva
Nataša Zelinšček
T: (05) 39 21 260
E: natasa.zelinscek@salonit.si 

Komercialist
Aleš Ipavec
T: (05) 39 21 335
E: ales.ipavec@salonit.si 

Komercialist
Sergej Gabrijelčič
T: (05) 39 21 333
E: sergej.gabrijelcic@salonit.si 

SALINVEST, storitve, d.o.o., direktor
Mitja Pirih
T: (05) 39 21 319
E: mitja.pirih@salinvest.si 

INDE, Salonit Anhovo, d.o.o., direktor
Sandi Bačar
T: (05) 39 21 543
E: sandi.bacar@inde-salonit.si

Salonit Anhovo, KAMNOLOMI, d.o.o., direktor
Ivan Vidič
T: (05) 39 21 208
E: ivan.vidic@kamnolomi.si