Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

 

Datum objave spletnega mesta: oktober 2018
Naročnik: Salonit Anhovo, d.d.
Priprava gradiva: Salonit Anhovo, d.d.
 

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Programiranje:
Uporabniška podpora:

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).

 

 


ADS4 je urejevalnik spletnih vsebin  več na: web.arctur.si

4PM je poslovni informacijski sistem za vodenje projektov in skupinsko delo več na: www.4pm.si

SPLETNI SMS je zmogljiv sistem za spletno pošiljanje SMS sporočil več na: www.spletnisms.si.