Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.


Datum objave spletnega mesta: 23.3.2012

Naročnik: Salonit Anhovo, d.d.

Priprava gradiva: Salonit Anhovo, d.d.

 


Izvajalec: Arctur d.o.o.

Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš

Projektni vodja: Metka Špacapan

Grafična podoba: Dejan Šuc

Programiranje: Damjan Mozetič, Marjan Štekar

Uporabniška podpora: Tiva Turk

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)


Arctur

ADS4 je urejevalnik spletnih vsebin  več na: web.arctur.si

4PM je poslovni informacijski sistem za vodenje projektov in skupinsko delo več na: www.4pm.si

SPLETNI SMS je zmogljiv sistem za spletno pošiljanje SMS sporočil več na: www.spletnisms.si.