Uspešno zaključeni Dnevi odprtih vrat 2016

15.06.2016

V družbi Salonit Anhovo smo letos ponovno odprli svoja vrata in organizirali okoljsko konferenco z naslovom »V kakšnem okolju živimo«. Dogodek je privabil okoli 150 obiskovalcev, ki so v petek 3. junija prisluhnili predavanjem na temo Zraka v naši okolici, v soboto 4. junija pa na temo Tal, voda, hrupa in tresljajev v naši okolici.

Poseben poudarek smo želeli nameniti okolju v spodnji Soški dolini, zato je bilo osrednje dogajanje namenjeno predavanjem naslednjih strokovnjakov:
 

  • mag. Rudi Vončina (Elektroinštitut Milan Vidmar) Sistem nadzora kakovosti zraka,
  • mag. Benjamin Lukan in Uroš Lešnik (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor) Organske snovi v zunanjem zraku v okolici cementarne,
  • prof. dr. Helena Grčman (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana) Lastnosti tal v občini Kanal in primerjava z drugimi območji v Sloveniji,
  • mag. Elizabeta Gabrijelčič (Agencija RS za okolje, Ljubljana) STANJE VODA REKE SOČE,
  • prof. dr. Milena Horvat (Inštitut Jožef Stefan) POT ŽIVEGA SREBRA IZ IDRIJE DO TRŽAŠKEGA ZALIVA,
  • Bogdan Mohorič (EVT Sistemi d.o.o., Idrija) HRUP V NAŠI OKOLICI,
  • dr. Tanja Ljubič Mlakar (Salonit Anhovo, d.d.) KAKOVOST ZRAKA V NAŠEM OKOLJU IN PRIMERJAVA S KRAJI V SLOVENIJI (DELCI, DUŠIKOVI OKSIDI, ELEMENTI V DELCIH) in BIOMONITORING ŽIVEGA SREBRA V OKOLICI CEMENTARNE,
  • Mirjam Košuta (Salonit Anhovo, d.d.) KAKOVOST ZRAKA V NAŠEM OKOLJU IN PRIMERJAVA S KRAJI V SLOVENIJI (DELCI, DUŠIKOVI OKSIDI, ELEMENTI V DELCIH),
  • Tereza Pahor (Salonit Anhovo, d.d.) TRESLJAJI V NAŠI OKOLICI in
  • Klemen Stanič (Salonit Anhovo, d.d.) VODE OB SANIRANI BREŽINI REKE SOČE.

Poleg predavanj so obiskovalci lahko pobliže spoznali delovanje merilnika hrupa, merilnika tresljajev in vzorčevalnika prašnih delcev v zraku ter se odpravili na krajši ogled proizvodnje. Ogled je vključeval vzpon na več kot 100 m visok toplotni izmenjevalnik od koder se lepo vidi celoten kompleks cementarne s kamnolomom ter okoliške kraje. Obiskali so tudi komandni pult, za katerega lahko rečemo, da je srce cementarne.

Kot vzporedno dogajanje pa smo našim obiskovalcem ponudili možnost druženja in pogovora s člani uprave, z gostujočimi predavatelji in s člani okoljske ekipe družbe Salonita Anhovo ter možnost ogleda izobraževalnih oddaj Ugriznimo znanost, programa RTV Slovenije na teme prašnih delcev v zraku, ozona in živega srebra ter Nasinih modelnih animacij gibanja delcev in ogljikovega dioksida po zemeljski atmosferi.

Namen letošnjega dogodka je bil lokalni skupnosti in širši javnosti predstaviti stanje okolja in jo seznaniti z rezultati različnih študij in meritev v okolju. Dogodek je nudil obiskovalcem možnost, da o vprašanjih in aktualnih okoljskih temah diskutirajo z uglednimi strokovnjaki, priznanimi tudi v mednarodnem okolju, si ogledajo procese in se pogovarjajo z okoljsko ekipo. Kljub temu, da je konferenca že zaključena, vabimo vse tiste, ki bi želeli še dodatne informacije, da se oglasijo v našem podjetju, ali nam pošljejo še dodatna vprašanja - naša vrata so vedno odprta.