Zahvala organizatorjev

15.06.2016

Dnevi odprtih vrat »V kakšnem okolju živimo« so mimo, gotovo bodo vsebine, ki so bile predstavljene, ostale aktualne še naprej, ne samo v našem okolju, ampak tudi širše.

Zahvaljujemo se vsem predavateljem za njihove strokovne prispevke ter odprto diskusijo o predstavljenih temah. Hvala tudi vsem obiskovalcem, ki ste si vzeli čas in nas obiskali v cementarni.

                                                     Projektna skupina za organizacijo in izvedbo
                                                     Dnevov odprtih vrat 2016