Salonit Anhovo z odločnimi ukrepi v nadaljnje zniževanje vplivov na okolje

14.04.2022

Salonit Anhovo načrtuje v bližnji prihodnosti oddajo vloge za pridobitev potrebnih dovoljenj, ki bodo omogočili izvedbo načrtovanih investicij za prvo fazo zelenega prehoda cementarne.  

Strategija razvoja cementarne na poti do ogljične nevtralnosti, ki so jo objavili ob 100. obletnici delovanja lansko leto, vsebuje tudi spremembo strukture goriv. S ciljem znižanja izpustov toplogrednih plinov to pomeni opuščanje fosilnih goriv in zamenjavo le-teh z alternativnimi gorivi (pred-pripravljenimi odpadki) ter uporabo alternativnih surovin namesto naravnih, skladno z načeli krožnega gospodarstva.

Trenutno je delež toplotne energije, ki jo pridobijo iz alternativnih goriv, dobrih 60 %. V sklopu postavitve inovativne tehnologije za dodatno čiščenje dimnih plinov in pomembnem znižanju trenutnih emisij pa načrtujejo tudi povečanje deleža alternativnih goriv. Načrtovane posodobitve bodo vključevale zgolj goriva, sestavljena iz trdnih pred-pripravljenih nenevarnih odpadkov.

Pripravljajo poročilo o vplivih na okolje, ki bo temelj za presojo delovanja cementarne s posodobljenimi napravami. Vse posodobitve, ki jih načrtujejo, bodo bistveno znižale vplive delovanja cementarne na okolje, kljub povečani proizvodnji kapaciteti, ker bodo uporabili najsodobnejše inovativne tehnologije, ki so v tem trenutku uporabljene v manj kot 10% od preko 200 cementarnah v Evropi.

V Salonitu Anhovo razumejo negotovost lokalnega prebivalstva in so v mesecu aprilu organizirali srečanja s krajani po vseh krajevnih skupnostih občine Kanal ob Soči, kjer predstavljajo svoje razvojne načrte in osebno ter transparentno odgovarjajo na vsa vprašanja.

Dr. Tomaž Vuk, član uprave: »Posodobitve cementarne, ki jih predstavljamo krajanom, so plod strateškega načrtovanja in tehtnega premisleka: stremimo k zniževanju vplivov na okolje v absolutnem smislu. Zeleni prehod cementarne za nas ni pravljica, je zelo konkretna realnost in vizija, ki ji namenjamo veliko truda, predanosti naših sodelavcev, povezovanja s strokovnjaki na svetovni ravni in tudi finančnih investicij. Z izvedenimi projekti smo že stopili na načrtovano razvojno pot, ki bo prinesla številne razvojne priložnosti in inovacije tudi v srednjo Soško dolino