Prva polnilnica čistega vodika v Sloveniji stoji v Salonitu Anhovo

25.11.2021

Salonit Anhovo: »Čisti vodik je temelj za čisto prihodnost naše regije«

Odprtje prve polnilnice za oskrbo s čistim vodikom v Salonitu Anhovo predstavlja temeljni kamen mednarodnega vodikovega ekosistema v regiji Severnega Jadrana in podpira prizadevanja Salonita Anhovo za prehod na čisto, obnovljivo energijo. Edina cementarna v Sloveniji se aktivno pridružuje pobudnikom za vzpostavitev vodikove infrastrukture, gospodarskim partnerjem in vladam Republike Slovenije, Republike Hrvaške ter italijanske regije Furlanije - Julijske krajine. 

Vzpostavitev vodikovega ekosistema v regiji je pomembna za uresničitev strateških ciljev Salonita Anhovo, ki želi postati ena prvih ogljično nevtralnih cementarn z minimalnim vplivom na okolje do leta 2035. Čisti vodik – torej zeleni vodik, pridobljen iz obnovljivih virov – igra pomembno vlogo tako pri razogljičenju proizvodnega procesa kot tudi tovornega prometa.

Dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo, je ob tem povedal: »Resničen preboj na področju čiste energije, ki je nujno potrebna za doseganje podnebne nevtralnosti, se lahko zgodi le s sodelovanjem različnih sektorjev. Izzivov podnebnih sprememb ne more rešiti eno samo podjetje ali panoga, stopiti moramo skupaj, doseči sektorsko integracijo in se tudi regijsko povezovati. Čisti vodik predstavlja rešitev, s katero lahko preidemo na čisto energijo, zato v Salonitu Anhovo aktivno sodelujemo in podpiramo vzpostavitev vodikovega ekosistema v naši regiji. Prepričani smo, da je čisti vodik lahko temelj čiste prihodnosti naše regije.« 

Tudi Evropska komisija podpira širšo uporabo zelenega vodika kot tehnološki odgovor na izzive podnebnih sprememb in dolgoročno ohranjanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva. S tem v mislih je zasnovala evropsko vodikovo strategijo in obenem vodiku namenila osrednje mesto v evropskem zelenem dogovoru. Evropska komisija se zaveda velikega pomena razvoja vodikove infrastrukture in trga, zato je bil današnji dogodek del uradnega koledarja slovenskega predsedovanja. Dogodek sta organizirala ECUBES in FCH JU (Skupno podjetje za gorivne celice in vodik – javno zasebno partnerstvo, ki podpira raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti na področju gorivnih celic in tehnologij energije iz vodika v Evropi).

Vodik kot energijski vektor iz obnovljivih virov ima pomembno vlogo pri nadgradnji krožnega gospodarstva, saj ni le nosilec energije, ampak tudi strateška surovina prihodnosti. Čisti vodik je med drugim mogoče s kombinacijo CO2 iz industrijskih procesov spremeniti v sintetični metan, ki je v tem primeru ogljično nevtralno gorivo. Salonit Anhovo je že danes aktivno vpet v krožno gospodarstvo, saj z uporabo sekundarnih surovin in alternativnih goriv pri proizvodnji cementa učinkovito znižuje ogljični odtis. V svoje razvojne načrte pa poleg vizije zelenega prehoda, torej prehoda na čisto energijo, dosledno vključuje tudi zakonitosti krožnega gospodarstva. 

 

Otvoritev vodikove polnilnice

Fotografija: Otvoritev prve vodikove polnilnice v Sloveniji – Salonit Anhovo, 24. november 2021

Od leve: Aleksander Gerbec, generalni direktor ECUBES, dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo, Lutz Weber, namestnik predsednika nadzornega sveta Salonita Anhovo, Julijan Fortunat, predsednik uprave Salonita Anhovo, mag. Dejan Zwitter, član uprave Salonita Anhovo.

V ozadju: Toyota Mirai, vozilo na vodikove gorivne celice