Odziv na letak CI DANES

12.07.2021

Civilna iniciativa Danes je v petek, 9. julija 2021, v nabiralnike občank in občanov občine Kanal ob Soči razdelila letake, ki vsebujejo netočne, zavajajoče in neresnične informacije.

S ciljem verodostojne informiranosti občank in občanov, podajamo sledeča pojasnila:

Cementarna Salonit Anhovo dosledno in v celoti spoštuje slovensko in evropsko zakonodajo. Še več, emisije Salonita Anhovo so po večini kriterijev bistveno nižje od emisij povprečne evropske cementarne. Tudi vsi inšpekcijski nadzori, ki jih večkrat mesečno vrši Inšpektorat za okolje in prostor potrjujejo, da Salonit Anhovo deluje skladno z zakonodajo.

Cementarna Salonit Anhovo izpolnjuje najstrožje okoljske zahteve za proces izdelave cementa in pri tem zasleduje načela BAT – best available techniques. To pomeni, da Salonit Anhovo konstantno vlaga v razvoj in vključevanje najboljših tehnologij v svoje proizvodne procese. Vlaganje v najsodobnejše tehnologije pomeni stalno zniževanje okoljskega odtisa cementarne. Za primer: v zadnjih 25 letih smo vsaj za desetkrat zmanjšali emisije prahu; nekdaj smo imeli nadpovprečno zaprašenost tega okolja, danes smo med kraji, ki imajo najmanjše vrednosti prahu.

Uspešnost Salonita Anhovo v veliki meri temelji na predanih in visoko strokovnih sodelavkah ter sodelavcih cementarne. Statistični podatki kažejo, da je vsak deseti delavno aktivni občan občine Kanal ob Soči zaposlen v Salonitu Anhovo. Posredno pa eno delavno mesto v cementarni ustvari do pet delovnim mest v okolju. S tem v mislih se veselimo vsakega uspešnega delovnega dne.

Ob svoji 100. obletnici maja letos smo naznanili razvojne načrte, ki podpirajo nadaljnji razvoj v smeri brezogljične cementarne z minimalnim vplivom na okolje. Za svojimi načrti stojimo in prvi koraki v smeri uresničevanja teh načrtov so že storjeni. V razvoj želimo vključevati lokalno okolje in ustvarjati nove poslovne priložnosti za občane. Povezujemo se s podjetji iz vsega sveta in želimo privabiti čim več mladih, ki si želijo delati v inovativnem okolju.

Želimo si še več priložnosti, ko se bomo z občankami in občani lahko odkrito pogovorili – tako o skrbeh kot o željah in potrebah. Nekaj priložnosti za to bo letos septembra, ko načrtujemo drugi del praznovanj svoje 100. obletnice. Upamo, da nam bo Covid-19 situacija dopuščala čim več osebnih srečanj, saj si želimo konstruktiven dialog, usmerjen v iskanje rešitev.

Prepričani smo, da blaginjo in trajnost v pravem pomenu besede zagotavlja nenehno iskanje najsodobnejših tehnoloških rešitev. Temu sledimo že desetletja in dosedanji dosežki dokazujejo, da vsak dan bolje združujemo tako upoštevanje najvišjih standardov pri varovanju narave kot tudi razvojne možnosti gospodarstva.