Salonit Anhovo in Interenergo podpisala dogovor o gradnji ene največjih sončnih elektrarn na strehi v Sloveniji

07.07.2021

Cementarna Salonit Anhovo je v razvoj, s ciljem stalnega zniževanja svojega vpliva na okolje, v zadnjih 15 letih investirala več kot 150 milijonov evrov. Danes je svojo ambicijo, da postane brezogljična cementarna, podkrepila s podpisom dogovora s podjetjem Interenergo za gradnjo ene največjih sončnih elektrarn na strehi v Sloveniji.

Sončna elektrarna bo letno proizvedla 2.120 MWh električne energije. Gradnja se bo začela konec novembra 2021 in se zaključila predvidoma maja 2022, ko bo elektrarna tudi pričela z obratovanjem. Gre za eno največjih sončnih elektrarn v Sloveniji, saj bo njena neto površina kar 11.180 m2, kar je primerljivo z 1,5-kratno velikostjo nogometnega igrišča.

Cementarna Salonit Anhovo in podjetje Interenergo bosta h gradnji sončne elektrarne pristopila v obliki partnerstva med porabnikom energije in ponudnikom energetskih storitev. Vso pričakovano proizvedeno električno energijo, kar je približno 2.120 MWh, bo Salonit Anhovo neposredno odkupoval od Interenerga. Proizvedena električna energija se bo v proizvodnem procesu Salonita Anhovo v celoti tudi porabila, brez bremenitve prenosnega in distribucijskega omrežja.

»Gre za pomemben korak k realizaciji razvojnih načrtov Salonita Anhovo, ki je zavezan k trajnostnemu razvoju in postopni transformaciji k brezogljičnemu delovanju cementarne do leta 2035. Proizvodnja cementa je energetsko zelo intenzivna dejavnost, zato je v luči zelenega prehoda pomembno tako povečevanje energetskega deleža iz obnovljivih virov kot tudi izboljševanje energetske učinkovitosti samega procesa z vlaganjem v najnovejše tehnologije.«, je povedal predsednik uprave Salonita Anhovo Julijan Fortunat. Dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo je dodal, da so »investicije v inovativne in okolju prijazne tehnologije ter hkrati v nove poslovne modele za cementarno ključne, ker tako zmanjšujemo okoljski odtis. Z novo sončno elektrarno bomo posredno prispevali k znižanju do 995 ton CO2 letno«.

V Salonitu Anhovo smo prepričani, da bodo za uspešnost zelene transformacije odločilna prav projektna povezovanja podjetij različnih panog. »Pri tem je pomembno, da najdemo prave sogovornike, s katerimi imamo pri udejanjanju zelenega prehoda podobne cilje in vizijo. Interenergo se je izkazal za zelo kompetentnega in odzivnega partnerja. Zelo nas veseli, da lahko skupaj oblikujemo kvalitetno partnerstvo na področju obnovljivih virov energije.«, pove mag. Dejan Zwitter, član uprave Salonita Anhovo. V podjetju Interenergo, ki mu je cementarna Salonit Anhovo zaupala gradnjo sončne elektrarne, pa poudarjajo: »Sončne elektrarne omogočajo zanesljivo in okolju prijazno proizvodnjo električne energije, za katero se odloča vse več domačih in tujih podjetij. Interenergo kot zanesljiv energetski partner in investitor lahko poslovnim subjektom priskrbi lastno proizvodnjo električne energije. Gre za model energetskega pogodbeništva, ki predstavlja partnerstvo med porabnikom energije v objektu in ponudnikom energetskih storitev.«

Ob nedavnem praznovanju 100. obletnice cementarne smo v Salonitu Anhovo predstavili svoje razvojne načrte.  Več o tem lahko preberete na: Salonit Anhovo ob 100. obletnici delovanja: v naslednjih desetletjih cementarno čaka zeleni prehod - Aktualno Novice

Utrinek s podpisa pogodbe

Podpis pogodbe_Interenergo