Objava sklica 29. skupščine delniške družbe Salonit Anhovo

23.06.2021

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Salonit Anhovo sklicuje uprava 29. skupščino delniške družbe Salonit Anhovo dne, 26. julija 2020 ob 8.30 uri, na sedežu delniške družbe Salonit Anhovo.

Več v sklicu 29. skupščine Salonit Anhovo d.d..