Salonit Anhovo: naše bodoče investicije v najnovejše tehnologije hkrati pomenijo tudi dodatno znižanje emisijskih parametrov

16.06.2021

V Salonitu Anhovo smo zavezani k stalnemu zniževanju vplivov na okolje. To dokazujemo z že izpeljanimi, več kot 150 milijonskimi investicijami v razvoj cementarne v zadnjih 15 letih in z nedavno predstavljenimi ambicioznimi razvojnimi načrti.

Ob svoji 100. obletnici maja letos smo predstavili svojo razvojno pot do brezogljične cementarne in napovedali prvi cikel investicij v vrednosti 40 milijonov evrov do leta 2025. Ta prvi korak uvedbe tehnoloških rešitev bo vodil do 15 % znižanja ogljičnega odtisa in obenem znižanja ostalih emisijskih parametrov, na primer tudi več kot prepolovitev trenutnih emisij dušikovih oksidov (NOx). Ravno mejne vrednosti za emisije NOx so vir pogostih kritik delovanja cementarne, saj so po trenutno veljavni evropski zakonodaji te mejne vrednosti postavljene višje od sežigalnic, to pa zaradi razlik v tehnologiji med obema procesoma.

Znižanje mejnih vrednosti emisij za cementarne je ena od pobud Predloga zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, med katere spadajo tudi cementarne, ki kot gorivo uporabljajo pred-pripravljene odpadke. V parlamentarno obravnavo je predlog zakona konec maja vložila stranka Levica.

V Salonitu Anhovo pojasnjujemo, da je dodatno znižanje mejnih vrednosti emisij za cementarne mogoče izpeljati le skladno z enotno evropsko zakonodajo in v razumnih rokih. Znižanje mejnih vrednosti na način, ki je opisan v predlogu zakona, ni skladen z evropsko zakonodajo, določa nerealne roke za uvedbo posodobitev in postavlja slovensko cementno industrijo v neenakopraven položaj glede na položaj teh industrij v drugih evropskih državah. 

Dr. Tomaž Vuk, član uprave: »Tovrstno zaostrovanje pogojev ni smiselno, saj smo v edini slovenski cementarni že na poti k uvedbi najnovejše tehnologije naslednje generacije, ki bo poleg znižanja ogljičnega odtisa pomenila tudi znižanje emisijskih parametrov. Realen rok za uvedbo prvega koraka posodobitev je odvisen predvsem od hitrosti za pridobivanje potrebnih dovoljenj. Če bi imeli potrebna dovoljenja že danes, bi lahko prvi sklop posodobitev izpeljali v dveh letih.«

Redne meritve, ki jih izvajajo strokovne certificirane in akreditirane institucije potrjujejo, da so vrednosti emisij, ki jih Salonit Anhovo trenutno dosega, pod mejnimi vrednosti vseh zakonsko določenih parametrov. Kakovost zraka v okolici cementarne je dobra po vseh parametrih, kar potrdijo tudi vzporedne meritve Agencije RS za okolje.

In za konec še pojasnilo zakaj izdelujemo cement v Sloveniji … Ker je to strateška lokalna surovina in je povpraševanje zaradi gospodarske rasti ter naložb v gradnjo in infrastrukturo veliko. Vsi pričakujemo, da bomo živeli v hišah s trdnimi temelji, hodili po pločnikih, urejenih mestnih površinah, se vozili skozi tunele, mostove in viadukte. Kakršnokoli omejevanje lokalne proizvodnje cementa bi vodilo k precejšnjemu povečanju uvoza cementa iz držav, ki niso podpisnice Kjotskega protokola in kjer pri proizvodnji cementa (klinkerja) nastaja veliko več CO2 ter drugih škodljivih snovi, kot pri proizvodnji cementa v Evropski uniji. Poleg tega uvoz cementa zaradi porabe goriva za prevoz na dolge razdalje povzroča dodatne emisije.