Sodelavci skupine Salonit aktivno podprli svetovno čistilno akcijo

18.09.2020

Ekipa sodelavcev skupine Salonit se je danes pridružila globalnemu pozivu  'Očistimo svet 2020'. S svojim delom so prispevali k čiščenju odpadkov v občini Kanal ob Soči, predvsem na obrežju reke Soče in v okolici cementarne. V zadnjih treh letih smo v Salonitu Anhovo izvajali tudi izjemno obsežno odstranjevanje starih objektov in urejanje območja stare opuščene cementarne Polje. V stari in novi cementarni smo v 10 letih odstranili dobrih 25.000 kvadratnih metrov površin azbestnih izdelkov.

Julijan Fortunat, predsednik uprave, Salonit Anhovo: »Skrb za okolje mora biti z nami prav vsak trenutek, posebej nas to opominjajo tudi čistilne akcije. V Salonitu Anhovo se z razvojno ekipo in drugimi oddelki vsak dan aktivno ukvarjamo s tem, kako lahko še lahko znižamo svoj okoljski odtis. Želimo si biti cementarna z najnižnjimi okoljskimi vplivi, od katere se bodo drugi učili. Smo na dobri poti, da nam to z lastnim razvojem in mnogimi strokovnjaki iz Slovenije in Evrope tudi uspe. Ob tem pa imamo ves čas tudi vrsto konkretnih projektov - v zadnjih letih sem poleg razvojnih investicij v novi cementarni še posebej ponosen na ekipno delo pri čiščenju stare, opuščene cementarne Polje.«

IMG_0953_čistilna akcija 1

Pred tremi leti smo v Salonitu Anhovo začeli s celovitim urejanjem območja stare cementarne: odstranjevanjem starih objektov in ureditvijo prostora. Skupna površina stare cementarne obsega okoli 30.000 kvadratnih metrov, odstranjen je bil tudi najvišji objekt - dimnik stare peči. Rušitve so izvajali zunanji za to usposobljeni izvajalci, nekatere objekte so rušili tudi z miniranjem (kot na primer dimnik in silose). Gre za enega tehnično in finančno bolj zahtevnih projektov, tudi zaradi obsežne priprave načrtov, pridobitve vseh potrebnih dovoljenj za rušitve in koordinacije vseh sodelujočih ter zagotovitve finančnih sredstev. Za projekt podjetje namenja okrog 2 milijona evrov.

Odstranjevanje azbestnih kritin in fasadnih elementov, ki vsebujejo azbest, je potekalo tudi v novi cementarni (izmenjevalec, transportni trakovi, …). V desetih letih so v stari cementarni Polje in novi cementarni Skale (2010 do 2020) odstranili skupno dobrih 25.000 kvadratnih metrov površin azbestnih izdelkov ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov in postopkov.

IMG_0914_čistilna akcija 3

Očistimo svet 2020 – World Cleanup Day je globalna akcija, ki sicer poteka po celem svetu 19. septembra. Zaradi trenutne epidemiološke slike so se na poziv v Salonitu Anhovo odzvali en dan prej in z zmanjševanjem socialnih stikov prispevali svoj delež k omejevanju širjenja virusa Covid19. Vsi sodelujoči so bili tudi ustrezno zaščiteni z zaščitno opremo in pri tem upoštevali varnostno razdaljo.