Objava nasprotnega predloga delničarja VZMD

08.07.2020

Nasprotni predlog delničarja VZMD