Objava sklica 28. skupščine delniške družbe Salonit Anhovo

02.07.2020

Na podlagi 6.3 točke Statuta delniške družbe Salonit Anhovo sklicuje uprava 28. skupščino delniške družbe Salonit Anhovo dne, 5. avgusta 2020 ob 8.30 uri, na sedežu delniške družbe Salonit Anhovo.

Več v sklicu 28. skupščine Salonit Anhovo, d.d.