Prenova nogometnega igrišča v Desklah

28.05.2020

Krajevna skupnost Anhovo - Deskle, občina Kanal ob Soči in družba Salonit Anhovo smo skupaj pristopili k obnovi dotrajanega nogometnega igrišča v Desklah. 

V Salonitu Anhovo smo se odzvali na pobudo Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle in skupaj z občino aktivno pristopili k obnovi nogometnega igrišča v Desklah. Obnova dotrajanega nogometnega igrišča je ocenjena na približno 25.000 evrov, pri čemer bo cementarna prispevala 60% sredstev, občina pa 40%.

Julijan Fortunat, predsednik uprave, Salonit Anhovo: »V Salonitu Anhovo se zavedamo pomena lokalne skupnosti in športa, zato tudi z veseljem investiramo v lokalni šport in športno infrastrukturo. Cementarna Salonit Anhovo je bila in bo tudi v prihodnje podpornik kulture in športa v Anhovem, kar nam omogočajo naši dobri poslovni uspehi.«

Če bodo dela potekala kot načrtovano, bodo lahko prav kmalu v Desklah igrali nogomet na novem igrišču.

Salonit Anhovo letno nameni lokalni skupnosti več kot milijon evrov sredstev. V to so vključene tako zakonske obveznosti (dohodnina, koncesijske dajatve, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča), kot tudi vrsta dodatnih podpor ureditvam v skupnosti in podpore društvom. Med njimi so številna športna in kulturna društva, društva upokojencev, društva s področja zdravja in društva s humanitarnimi dejavnostmi. V Salonitu Anhovo veliko pozornosti in sredstev namenimo tudi krajevnim skupnostim občine Kanal ob Soči.

Prvi sloj asfaltne prevleke

V torek, 26. maja, je izvajalec že položil prvi sloj asfaltne prevleke (na fotografiji: Julijan Fortunat, predsednik uprave Salonita Anhovo, županja občine Kanal ob Soči Tina Gerbec in predsednik sveta KS Anhovo - Deskle Jože Valentinčič).