Izplačilo regresa vsem sodelavcem

22.04.2020

V Salonitu Anhovo bomo nagradili vse svoje zaposlene in jim izplačali letni regres v višini 1.700 evrov neto. Od 20. aprila začasno zaustavljamo proizvodnjo za 14 dni, vendar pa bo odprema cementa še naprej potekala skladno s potrebami kupcev.

V družbi Salonit Anhovo, ki spada med najmodernejše evropske cementarne, smo poslovno leto 2019 zaključili z dobrimi poslovnimi rezultati. Poleg tega smo sodelavci ob vrsti ukrepov za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu v času krize uspešno nadaljevali proizvodnjo ter tako zagotovili oskrbo kupcev s cementom. Zato bo vsem zaposlenim izplačan regres v višini 1.700 evrov neto. Izplačilo bo potekalo v dveh obrokih - dinamiko smo uskladili tudi s sindikati.

Julijan Fortunat, predsednik uprave Salonita Anhovo: »Zahvala gre vsakemu izmed naših zaposlenih, ki opravljajo več kot odlično delo in so bistveni del zgodbe o uspehu cementarne v Anhovem. Z dobro organizacijo in spoštovanjem ukrepov smo poskrbeli za oskrbo kupcev s cementom. S tem smo prispevali tudi k ohranjanju delovnih mest – ne samo v skupini Salonit, ampak v celotnem gradbeništvu. Še posebej sem ponosen, da smo ob vsej tej zahtevnosti dela v novih razmerah pomagali tudi skupnosti z zaščitnimi maskami in razkuževanjem. Dejstvo je, da bomo krizo še občutili, vendar je pomembno, da še naprej z dobro organizacijo in hitrimi prilagoditvami prispevamo k temu, da bodo posledice čim manjše.«

V cementarni smo zaradi začasnega zmanjšanja povpraševanja na italijanskem in slovenskem trgu ter zapolnitve lastnih zalog 20. aprila začasno zaustavili proizvodnjo. V predvidenem 14-dnevnem premoru bomo opravili tudi nekatera manjša vzdrževalna dela. V tem času bo odprema cementa potekala skladno s potrebami kupcev. Dejan Zwitter, član uprave, Salonit Anhovo: »Pričakujemo, da se bo prodaja cementa na domačem trgu ob vladnem spodbujanju gradbene aktivnosti ponovno stabilizirala. Investicije v gradbeništvo imajo največji pozitiven multiplikator za razvoj BDP, podpirajo pa tudi vrsto posrednih delovnih mest. Pospešeno izvajanje javnih naročil je tako eden izmed učinkovitih ukrepov proti krizi.«