Sodelavci Salonita Anhovo v podporo Sloveniji

01.04.2020

V Salonitu Anhovo poteka nujna potrebna proizvodnja z minimalnim številom zaposlenih ob hkratnem zagotavljanju maksimalne možne varnosti za zaposlene in ostale sodelavce. Ob ohranjanju proizvodnje je v družbi Salonit Anhovo vzpostavljena tudi pomoč Občini in Civilni zaščiti Kanala ob Soči.

Prvi ukrepi že februarja.

V družbi Salonit Anhovo se trudimo zagotavljati nujno potrebno proizvodnjo cementa in kupcem nuditi ta osnovni gradbeni material. V Salonitu Anhovo ravnamo v skladu z vsemi navodili in sprejetimi odločitvami v zvezi s COVID-19. V podjetju imamo ustanovljeno reakcijsko krizno ekipo in skrbimo za varno ravnanje na vseh nivojih. Posebna pravila in navodila smo sprejeli za vse zaposlene, za vse prevoznike in vse ostale obiskovalce ter zunanje izvajalce. V podjetju imamo vzpostavljeno omejeno gibanje, obvezno uporabo zaščitne opreme, obvezno razkuževanje, dosledna omejitev vseh obiskov, evidentiranje vseh obiskovalcev, ki vstopajo v industrijski kompleks in druge potrebne ukrepe, nad katerimi izvajamo stalen nadzor. Večji del procesov je v cementarni avtomatiziran, tako da prevzem surovin, goriv in izdaja cementa lahko potekajo brez neposrednega kontakta med ljudmi. Poudarjamo tudi, da smo vsem prevoznikom že februarja razdelili razkužilna sredstva za lastno uporabo. Hkrati smo tistim sodelavcem, ki spadajo med ranljive skupine (srčna obolenja, sladkorna bolezen, bolezni dihal, rak, kronična obolenja, nad 55.let, nosečnice), omogočili, da se umaknejo iz delovnega procesa. Sodelavci varnosti in zdravja pri delu izvajajo natančen nadzor predpisanih ukrepov v podjetju. Prav tako so bila delavcem, ki prihajajo na delo izročena potrdila za prihod na delo, ki jih predpisuje Vlada Republike Slovenije.

Julijan Fortunat, predsednik uprave, Salonit Anhovo: »V tako zahtevni situaciji se moramo vsi spraševati, kaj lahko naredimo za skupnost, za državo. Veliko ljudi v Sloveniji vlaga izjemne napore v to, da bi osnovna oskrba in zdravljenje tekla nemoteno in da bi čim bolj omejili možnosti širjenja virusa. Zahvaljujem se vsem, ki v teh dneh delajo v izjemno zahtevnih pogojih. Hvaležen sem tudi sodelavcem, ker smo se uspeli organizirati tako, da zagotavljamo visoko stopnjo varnosti ob tem pa nemoteno teče proizvodnja. Tako posledično omogočamo izvajanje gradbenih del po celi Sloveniji, kar zagotavlja obstoj številnih delovnih mest.«

Salonit Anhovo na poti vedno večjega prevzema slovenskih odpadkov. 

Večletni napori pri dobaviteljih glede kakovosti goriva so obrodili sadove in tako Salonit Anhovo že od januarja sistematično povečujemo prevzem slovenskih goriv iz odpadkov. Intenzivno sodelujemo s skoraj vsemi pripravljavci goriv iz odpadkov v Sloveniji, tako da je danes že na razpolago večja količina takšnih goriv iz Slovenije.  Ta odstotek bomo v korist slovenskih virov še povečevali, zato sodelujemo z vsemi slovenskimi dobavitelji, ki lahko zagotovijo ustrezno kakovost goriv. Vrsto let že sodelujemo z družbami Kocerod, Kostak in Surovina.

Salonit Anhovo v podporo lokalni skupnosti.

V družbi Salonit Anhovo smo odločeni, da po svojih močeh pomagamo lokalni skupnosti. Že od sredine marca zaposleni Salonita Anhovo na vsaki dve uri razkužujejo oba bankomata v občini Kanal ob Soči, s ciljem omejitve širjenja okužb virusa Covid19.

V Anhovem je minuli petek zaživela tudi proizvodnja zaščitnih mask za potrebe preprečevanja širjenja virusa COVID-19. S proizvodnjo so začeli v podjetju za zaposlovanje invalidov, ki je del družbe Salonit Anhovo. Trenutno je dnevna proizvodna kapaciteta podjetja Inde, Salonit Anhovo okoli 100 zaščitnih mask, za katere je dobavitelj blaga pridobil potrditev UKC Ljubljana, da so primerne za zaščito prebivalcev. Del proizvodnje je namenjen zagotavljanju zaščitnih sredstev delavcem v proizvodnji cementarne Salonit Anhovo, del mask družba Salonit Anhovo redno odstopi Civilni zaščiti Kanala ob Soči.  »Zavedamo se, da jih lahko našijemo omejeno število, a šteje vsaka zaščitna maska.«, je izpostavil predsednik uprave in dodal, da bodo maske podarili tudi Društvu obolelih zaradi azbesta ter zaposlenim skupine Salonit v njihovo zasebno uporabo.