Letak civilne iniciative Danes - odziv na napačno uporabo podatkov

06.03.2020

Civilna iniciativa Danes je 28. februarja v nabiralnike občanov razdelila letake, ki interpretirajo pojavnost raka v občini Kanal ob Soči. Podatke je povzela iz gradiva Onkološkega inštituta, predstavljenega na izredni seji občinskega sveta Občine Kanal ob Soči dne 13. 2. 2020 ter v Državnem zboru RS na sejah odborov dne 20. 2. 2020. Onkološki inštitut je že v njihovem gradivu vse deležnike pozval k previdni in ustrezni interpretaciji podatkov o pojavljanju raka v Kanalu ob Soči in okolici danes ali v preteklosti v povezavi s podporo ali ukinitvijo (so)sežiga odpadkov v Anhovem.

Ugotovitve Onkološkega inštituta ne dajejo podlage za zaključke zapisane v letaku Civilne iniciative Danes, zato se je Onkološki inštitut na navedbe v letaku že odzval na njihovi spletni strani https://www.onko-i.si. Njihov odgovor si lahko v celoti preberete tukaj

Ker letak neposredno naslavlja Salonit Anhovo kot odgovornega za napačno navedeno zdravstveno stanje prebivalstva Občine Kanal ob Soči, ocenjujemo, da je tudi naša dolžnost, da opozorimo na uporabo nepravilnih in zavajajočih podatkov ter strokovno in dejansko neutemeljene zaključke.

Na letaku je prikazana in negativno komentirana tudi shema vplivnega območja cementarne iz leta 2007, ki je izvzeta iz konteksta celotne dokumentacije, vložene na ARSO v postopkih izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja. Vplivno območje, ki se ga določa pri presojah vplivov na okolje ali v postopkih pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj, je v okoljski zakonodaji jasno definiran pojem in se ga določa v skladu z zakonsko določeno metodologijo.

Že takrat je g. Ivan Križnič sprožil več pritožbenih postopkov, tudi v zvezi z določitvijo vplivnega območja. Kasneje je proti Ministrstvu za okolje sprožil več sodnih postopkov preko Upravnega in Vrhovnega sodišča. V vseh pravnih in upravnih postopkih je g. Ivan Križnič izgubil, določitev vplivnega območja pa je bila potrjena kot pravilna in zakonita.

Salonit Anhovo, d.d.