Salonit Anhovo se zavezuje: celovita analiza vplivov razvojnih načrtov cementarne na okolje in zdravje

13.02.2020

Družba Salonit Anhovo je 25. februarja 2019 na Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO) vložila prijavo za nameravane spremembe v obra­tovanju naprave. Prijava je bila vložena skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. 

Še pred dokončno odločitvijo ARSO se v Salonitu Anhovo zavezujemo, da bomo pričeli celovito neodvisno analizo vplivov razvojnih načrtov cementarne na okolje in zdravje ljudi. K izdelavi analize bomo povabili čim širši krog strokovnjakov s področja okolja in zdravja. Zaradi zagotavljanja transparentnosti in konstruktivnega dialoga bomo sodelovanje omogočili tudi vsem zainteresiranim deležnikom.

Julijan Fortunat, predsednik uprave, Salonit Anhovo, ob tem poudarja: »Z ekipo v cementarni odgovorno opravljamo svoje delo in v celoti spoštujemo zakonodajo. Želimo si ovreči še tako minimalen dvom o vplivih, ki izhajajo iz delovanja naše družbe, zato začenjamo z neodvisno analizo vplivov naših razvojnih načrtov na okolje in zdravje.

Obenem bomo še naprej imeli vsak dan odprta vrata; naša družba letno sprejme preko 1.000 obiskovalcev. Vse zainteresirane deležnike vabimo, da si osebno ogledajo naše delovanje.  Slišimo tudi potrebo po dodatnih analizah in široki razpravi o naših razvojnih načrtih, ki naj vodijo k bistveno nižjim izpustom toplogrednih plinov ter ob uvajanju najboljših razpoložljivih tehnologij tudi naših vplivov na okolje.«

V Salonitu Anhovo smo v zadnjih 20 letih s sistematičnimi investicijami in nadgradnjo tehnološke opreme že pomembno znižali vplive na okolje. To pot želimo dosledno nadaljevati in naše vplive na okolje tudi v bodoče kontinuirano zmanjševati z uvajanjem najboljših razpoložljivih tehnologij. Naše delovanje že sedaj spremljamo z obsežnimi meritvami in raziskavami, ki jih opravljajo priznane institucije, kot so Kemijski inštitut, Inštitut Jožef Stefan, Mednarodna podiplomska šola Inštituta Jožef Stefan, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) Maribor, NLZOH Nova Gorica, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Tehniška univerza Gradec, C.P.G. Lab S.r.l. Italija v sodelovanju z univerzami v Genovi, Milanu in Torinu.

Slika_graf_13.02.2020_Izjava za medije

Vir: ARSO, Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2018, Ljubljana, 2019, tabela 6.6, str. 51 (z rdečo črto je označena letna mejna vrednost)