Objava sklica 27. skupščine delniške družbe Salonit Anhovo

21.06.2019

 

Na podlagi 6.3 točke Statuta delniške družbe Salonit Anhovo sklicuje uprava 27. skupščino delniške družbe Salonit Anhovo dne 24. julija 2019 ob 9. uri na sedežu delniške družbe Salonit Anhovo.

 

Več v Sklicu skupščine