Najem cementarne v Trstu

24.04.2019

Salonit Anhovo, družba skupine Wietersdorfer Alpacem, je s podjetjem Italcementi S.p.A. podpisal pogodbo o triletnem najemu cementarne v Trstu. Cementarna Salonit Anhovo bo na lokaciji v Trstu letno proizvedla dodatnih 100.000 ton cementa ter s tem pomembno krepila prisotnost skupine v regiji. Proizvodnja bo namenjena predvsem oskrbi kupcev v Italiji in v Hrvaški Istri.