Objava sklica 26. skupščine delniške družbe Salonit Anhovo

04.04.2019

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Salonit Anhovo, d.d. sklicuje uprava 26. skupščino delniške družbe Salonit Anhovo d.d., s sedežem v Anhovo 1, Deskle, ki bo dne 08.05.2019 ob 09.00 uri v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu delniške družbe v Anhovem.

sklic 26. skupščina SA.pdf