Obvestilo o rednem letnem remontu

30.01.2019

V času remonta bodo naprave cementarne ustavljene, peč ne bo obratovala, ravno tako v tem času ne bodo potekale trajne meritve emisij snovi v zrak na dimniku peči, ki se prikazujejo na spletni strani in na dveh informativnih monitorjih v Kanalu in Desklah. S ponovnim prikazom trajnih meritev emisij z novimi merilniki bomo začeli po končanem remontu.V obdobju od 25. januarja do konca februarja 2019 bo v cementarni Salonit Anhovo potekal glavni redni letni remont, pri katerem bodo dela potekala po pripravljenem načrtu na več objektih in napravah hkrati. V tem času bodo zamenjani tudi vsi merilniki za trajno spremljanje emisij snovi v zrak z novimi.

V času remonta bodo naprave cementarne ustavljene, peč ne bo obratovala, ravno tako v tem času ne bodo potekale trajne meritve emisij snovi v zrak na dimniku peči, ki se prikazujejo na spletni strani in na dveh informativnih monitorjih v Kanalu in Desklah. S ponovnim prikazom trajnih meritev emisij z novimi merilniki bomo začeli po končanem remontu.