Objava sklica 25. skupščine delniške družbe Salonit Anhovo

26.10.2018

Na podlagi 6.3 točke Statuta delniške družbe Salonit Anhovo sklicuje uprava 25. skupščino delniške družbe Salonit Anhovo d.d., s sedežem v Anhovo 1, Deskle, ki bo 30. novembra 2018 ob 9. uri v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu delniške družbe v Anhovem. 

 

Sklic 25. skupščine