Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti

27.07.2018

Agencija RS za okolje je družbi Salonit Anhovo 23. julija 2018 izdala delno odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti.

Okoljevarstveno dovoljenje

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnostiPrvotno integralno okoljevarstveno dovoljenje (takrat imenovano dovoljenje za IPPC naprave, sedaj za IED naprave) je bilo izdano septembra 2007 in je bilo do sedaj, vključno z zadnjo spremembo, spremenjeno štiri krat.

Zadnja sprememba se nanaša na uskladitev dovoljenja z evropsko zakonodajo, ki velja tudi v Sloveniji – Zaključki o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) za cementno industrijo ter z drugimi novostmi v zakonodaji. Uskladitev z zakonskimi zahtevami je predmet spremembe dovoljenja po uradni dolžnosti. Zaradi uskladitve je prišlo do nekaterih sprememb pri mejnih vrednostih za emisije in nekaterih drugih dodatnih sprememb, ki izhajajo iz novejše zakonodaje.

IED naprave

Za IED naprave, med katere spadajo tudi cementarne, je v Evropski uniji uveljavljeno načelo, da se morajo ves čas prilagajati najboljšim razpoložljivim tehnologijam (BAT – Best Available Techniques), te tehnologije pa se razvijajo v smeri vse strožjih okoljskih zahtev in zmanjševanja vplivov na okolje.

Salonit Anhovo

Cementarna Salonit Anhovo te zahteve dosega z intenzivnim investicijskim vlaganjem v ekološko učinkovite najmodernejše tehnologije. Tako danes spada med cementarne v EU z najnižjimi emisijami in največjo energetsko učinkovitostjo.