Nova potrditev kakovostnega razvoja cementarne

25.07.2018

Danes, v sredo 25. julija 2018, je na sedežu družbe potekala 24. Skupščina delniške družbe Salonit Anhovo. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o potrditvi revidiranega letnega poročila za 2017 in potrdila pozitiven razvoj cementarne in Skupine Salonit.

Z razrešnico je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta ter članom nadzornega sveta podaljšala mandat do leta 2022.

Člani uprave so seznanili skupščino z rezultati poslovanja v 2017, ki so odraz trdega dela celotnega kolektiva v preteklih letih, sistematičnega investiranja in pravilnih strateških odločitev. Vse to se odraža v boljših poslovnih rezultatih. Ti pa omogočajo večje zaposlovanje, investicije v tehnologijo in tudi pomembno zmanjšanje okoljskih vplivov. Že drugo leto zapored je skupina Salonit investirala preko 8 milijonov evrov, ta trend in nivo investicij želimo srednjeročno zadržati ter ostati med tehnološko najrazvitejšimi cementarnami v Evropski uniji. 

V letu 2017 smo dvignili plače za približno 5 odstotkov, z rastjo plač bomo nadaljevali tudi v letu 2018. Čisti poslovni izid za leto 2017 znaša 8,4 milijona evrov, 7 milijonov evrov dobička bo letos namenjenega dividendam.