Objava sklica 24. skupščine delniške družbe Salonit Anhovo, d.d.

22.06.2018

Na podlagi 6.3 točke Statuta delniške družbe Salonit Anhovo sklicuje uprava 24. skupščino delniške družbe Salonit Anhovo d.d., s sedežem v Anhovo 1, Deskle, ki bo 25. julija 2018 ob 8.00 v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu delniške družbe v Anhovem. 

Sklic 24. skupščine