Posodobljen spletni prikaz trajnih meritev

24.05.2018

Na spletni strani in info monitorjih v Desklah in Kanalu boste lahko spremljali 24 – urne vrednosti koncentracij merjenih parametrov (prah, NOx, SO2, TOC, CO), ki se osvežujejo vsake pol ure in so prikazane v skladu s pogoji, ki jih določa zakonodaja. Prikaz je pripravljen za  spletno prikazovanje, zato podatki niso dokončni. Dokončno vrednotenje podatkov pripravi pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa.

V letošnjem letu načrtujemo še dodatno nadgradnjo sistema trajnih meritev s posodobitvijo celotnega merilnega sistema.

Vse dodatne informacije o sistemu trajnih meritev lahko dobite v podjetju.