Žrtve lažnih novic

01.02.2018

V Salonitu Anhovo si prizadevamo za konstruktivno komunikacijo v lokalni skupnosti - med drugim od tu tudi prihajata dve tretjini sodelavcev. Glede na vrsto pozitivnih odzivov in sodelovanj lahko utemeljeno trdimo, da je komunikacija dobra in da smo dosegli visoko stopnjo transparentnosti v komunikaciji okoljskih podatkov. Del te naše odgovornosti pa je vedno bolj tudi zaščita zaposlenih in lokalne skupnosti pred lažnimi novicami. Te namreč ne povzročajo več škode samo podjetju.

Danes smo prejeli s strani civilne iniciative vprašanja o uporabi sena iz Avstrije v naši cementarni.

Odgovor na danes prejeta vprašanja civilne iniciative: V Salonitu Anhovo ne uporabljamo sena za gorivo. Nismo prevzeli nobene pošiljke sena iz Avstrije in je tudi ne bomo. Nobene pošiljke sena iz Avstrije ne bomo uporabili.

V enem prispevku več kot 30 podatkov napačnih ali celo izmišljenih: V eni izmed revij je bil 30. januarja 2018 objavljen članek o Salonitu Anhovo, v katerem je več kot 30 podatkov napačnih ali celo izmišljenih – avtor pa se sklicuje na civilno iniciativo. Navedbe v prispevku so moralno sporne in žaljive tako za zaposlene, podjetje kot tudi za lokalno skupnost. Vse napačne navedbe in popravke bomo tudi objavili.