Objava sklica 23. skupščine delniške družbe Salonit Anhovo, d.d.

18.01.2018

Na podlagi 6.3 točke Statuta delniške družbe Salonit Anhovo sklicuje uprava 23. skupščino delniške družbe Salonit Anhovo d.d., s sedežem v Anhovo 1, Deskle, ki bo 21. februarja 2018 ob 8.30 v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu delniške družbe v Anhovem.

Sklic 23. skupščine