Študija o zdravstvenem stanju v Občini Kanal ob Soči in medijske objave

datum: 01.03.2017

kategorija: Aktualno

15. februarja se je srečala Delovna skupina za okolje in zdravje, v kateri sodelujejo predstavniki občine, krajevnih skupnosti Kanal ter Anhovo – Deskle in Salonita Anhovo. Osrednja tema je bila zdravstveno stanje prebivalstva v občini Kanal.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je konec lanskega leta objavil študijo Zdravje v občini, v kateri so objavili podatke o različnih kazalnikih zdravja v Sloveniji po posameznih občinah. V podatkovno bazo, ki je javno dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je vključena tudi občina Kanal, za katero so podatki dostopni na povezavi:  http://obcine.nijz.si/Vsebina.aspx?leto=2016&id=61.

Podatke je na Delovni skupini predstavil Dr. Marko Vudrag iz NIJZ, ki je poudaril tudi pomen preventivnih programov za zgodnje odkrivanje raka. Še vedno je  po diagnostiki in umrljivosti v Sloveniji eden najbolj problematičnih rak na pljučih, pri katerem je še veliko strokovnih izzivov predvsem glede primernih testiranj, ki bi omogočila njegovo zgodnje diagnosticiranje. O tej tematiki so razpravljali tudi na Simpoziju Pljučni rak – kmalu kronična bolezen?, ki je potekal 14. februarja v Perli v Novi Gorici.

Podatki iz študije kažejo, da se v občini Kanal kazalci zdravstvenega stanja gibljejo v okviru običajnih nihanj, če jih primerjamo z drugimi občinami. Na tem območju in v širši Goriški regiji pa je nekoliko povišana pojavnost redkega tumorja mezatolioma, ki je nad slovenskim povprečjem. Ne glede na to, da je to, za vsakega zbolelega za mezatoliomom, težka diagnoza, je število vseh primerov glede na število vseh rakov v regiji in Sloveniji zanemarljivo in ne vpliva na trende. Pojavnost  mezatolioma  je specifična posledica uporabe azbesta v preteklosti (proizvodnja izdelkov z uporabo azbesta je bila v Sloveniji opuščena pred več kot 20 leti).

Ta vrsta raka v študiji ni prikazana s posebnim kazalcem, ampak je vključena v skupno število raka, o njem obstajajo ločene študije. Kazalec umrljivosti zaradi raka na pljučih je približno enak kot slovensko povprečje, podobno tudi pojav astme pri otrocih in mladostnikih. Podatke iz študije lahko bolj poglobljeno razlagajo strokovnjaki iz NIJZ, ki so sodelovali pri njeni pripravi.

14. februarja je ob 18. uri v kulturnem domu Deskle potekala javna radijska oddaja, ki jo je pripravila novinarka Radia Koper v sodelovanju s civilno iniciativo Eko Anhovo. Tematika, ki je bila obravnavana v oddaji, se je nanašala na zdravstveno stanje prebivalstva in v povezavi s tem tudi na delovanje cementarne Salonita Anhovo in njene vplive na okolje. Na osnovi oddaje se je v zadnjih dneh pojavilo več domnev o zdravstvenem stanju v Občini Kanal ob Soči v povezavi z delovanjem cementarne.

Družba Salonit Anhovo sledi vsej veljavni okoljski zakonodaji, prilagojeni evropski zakonodaji, od katere je za cementarne še posebej relevantna IED direktiva. Tehnologija je modernizirana in prilagojena najboljšim razpoložljivim tehnikam - BAT. Odpadki se uporabljajo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem kot vir termične energije, potrebne za visokotemperaturni proces proizvodnje klinkerja. Na tem območju poteka tudi spremljanje kakovosti zunanjega zraka, ki kaže, da je zrak skladen s priporočili svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in je njegova kakovost boljša kot v večini slovenskih večjih mest.

Na osnovi znanih podatkov in študij ni nikakršnih osnov za domneve o negativnih vplivih dejavnosti proizvodnje cementa na zdravstveno stanje prebivalstva. Zelo pomembno je, da so zdravstveni in okoljski podatki podani točno in pravilno ter da so razloženi strokovno.

Za vsa vprašanja v povezavi s tematiko oddaje in drugimi povezanimi temami smo ves čas odprti za vse javnosti. Vaša vprašanja lahko naslovite tudi na: okolje@salonit.si

Sklepamo, da se netočne domneve razširile na podlagi javne radijske oddaje Radia Koper, ki so jo organizirali v sodelovanju s civilno iniciativo Eko Anhovo. Novinarka, ki je vodila okroglo mizo, niti enkrat ni obiskala podjetja – z naše strani je prejela dve povabili. Želeli bi tudi opozoriti, da v oddajo niso bili vključeni  institucije ali strokovnjaki, ki so dejansko opravili raziskave na različnih področjih varstva okolja na območju podjetja Salonit Anhovo in občine Kanal. Strokovnjake, ki razpolagajo z dejanskimi podatki iz meritev, pa so krajani lahko srečali na Dnevih odprtih vrat, ki smo jih organizirali v podjetju 2016 z naslovom V kakšnem okolju živimo. Na vsa vprašanja krajanov bomo še naprej odgovarjali, prav tako pa bomo ves čas skrbeli za transparentnost podatkov. 

Link: Zdravje v občini 2016, Občina Kanal ob Soči 

 

Naslov in vir uvodne fotografije: Splošna umrljivost po občinah na 100.000 prebivalcev – starostno standardizirana, povprečje 2011–13 (http://obcine.nijz.si/Vsebina.aspx?leto=2016&id=61)

Študija o zdravstvenem stanju v Občini Kanal ob Soči in medijske objave