Uspešno izpeljana gasilska vaja v Salonitu Anhovo

18.10.2016

 

V soboto, 15. oktobra 2016, je v okviru Meseca požarne varnosti, Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica v sodelovanju z družbo Salonit Anhovo, organiziral večjo gasilko vajo poimenovano »SALONIT 2016«, ki se je začela ob 8. uri. Organiziran je bil tudi ogled vaje za obiskovalce.

Odpadne gume kot vir energije v Salonitu Anhovo uporabljamo že več kot 30 let, do sedaj še nismo zabeležili nobenega požara gum ali drugih nesreč v povezavi z njimi. V družbi imamo celovit sistem varstva pred nesrečami, pri katerem intenzivno sodeluje naše Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo in sodelavci usposobljeni za varstvo pred nesrečami. Od skupno 200 zaposlenih v podjetju Salonit Anhovo nas je kar tretjina usposobljenih za začetno gašenje požarov.

Gasilska vaja Salonit 2016 je bila načrtovana na predpostavki, da je prišlo na območju družbe, na začasnem urejenem skladišču Salonita Anhovo, do večjega požara odpadnih gum, ki se uporabljajo v procesu proizvodnje cementa. V sami vaji se je preverilo gašenje odpadnih gum, reševanje ponesrečencev iz višin ter ukrepanje ob razlitju nevarnih snovi.

Na vaji, na kateri smo sodelovali zaposleni Salonita Anhovo, ki smo usposobljeni za začetno gašenje in evakuacijo, okrog 130 gasilcev iz Gasilske enote Nova Gorica, PGD Nova Gorica, Čepovan, Dornberk, Šempeter, Kanal, Avče, Dobrovo, Kostanjevica na Krasu, Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva - PIGD Salonit Anhovo in štab CZ občine Kanal, ter vse pristojne službe v sistemu zaščite in reševanja na Goriškem, se je preverila usposobljenost sodelujočih, ustreznost vodenja intervencije, primernost opreme, ki jo uporabljajo za posredovanje ob tovrstnih nesrečah, ter usklajenost sodelujočih.

Pred samo vajo, se je v sredo, 12. 10. 2016, v Salonitu odvijal posvet na temo »Požarna varnost pri skladiščenju avtomobilskih gum«. Na samem posvetu so sodelovali:

  • Matej Polanc, Skladiščenje izrabljenih avtomobilskih gum, Pravne podlage, izkušnje iz tujine;
  • dr. Tomaž Vuk in Klemen Stanič, Izkušnje družbe Salonita Anhovo v primeru požara avtomobilskih gum;
  • Simon Vendramin, Organizacija javne gasilske službe na Goriškem;
  • Božidar Vivid, Požar v centru za ravnanje z odpadki Surovina Maribor in
  • Martin Verbančič, Požar na deponiji izrabljenih avtomobilskih gum Dravsko polje, taktika gašenja.

Na posvetu so udeleženci dobili veliko praktičnih in koristnih informacij o možnih konkretnih rešitvah pri gašenju avtomobilskih gum, kot tudi o preventivnih ukrepih za preprečitev nastanka takšnega požara.

Tovrstne vaje so izrednega pomena za to, da se preizkusijo postopki in usposobljenost za posredovanje ob morebitnih obširnejših nesrečah. Na podlagi informacij, zbranih v okviru posveta in same gasilske vaje bodo lahko v Javni gasilski službi in tudi v podjetju Salonit Anhovo dodatno nadgradili postopke in načrte za primere ukrepanja ob tovrstnih nezgodah.

 

gasilska 2016 01gasilska 2016 02gasilska 2016 03 gasilska 2016 04 gasilska 2016 05