SALONIT ANHOVO 
Salonit Anhovo z rastjo tudi v letu 2020 
100 let cementarne je praznik skupnosti 
V naslednjih desetletjih cementarno čaka zeleni prehod 
Remont 2021 

SKUPINA SALONIT 
Salinvest: pomemben partner v skupini Salonit 
Vrsta novosti v kamnolomu Solkan 
Rokava: nova betonarna v Dekanih že obratuje 

SODELAVCI 
Okrepitev na področju odnosov z javnostmi: mag. Maja Blatnik 
Aljaž Perše: inženir za industrijo 4.0 

SODELOVANJE 
Trajnostni razvoj in vloga betona v trajnostnem gradbeništvu 
Oprema iz Salonita Anhovo za šolo 
Pot na fakulteto: kako graditi bodočnost? 

GRADIMO 
Karavanke: srečamo se konec leta 2023! 

ŠPORT IN REKREACIJA 
Športno društvo z novo podobo 
Odbojkarska gimnastika je dober temelj za igranje odbojke 

PREJELI SMO 
Rodežanski most – kaj bo z njim?