EKONAGAJIVČEK v našem opuščenem kamnolomu Lastivnica

05.07.2018

EKONAGAJIVČEK

V letu 2015, ko smo se prvič priključili Evropskim dnevom mineralov, smo v opuščen kamnolomu Lastivnica pričeli z urejanjem učne poti z naslovom Raziskujmo minerale v cementni industriji. Opuščen kamnolom Lastivnica je zaradi edinstvenega flišnega profila od leta 2004 zaščiten kot geološka naravna vrednota lokalnega pomena. V letih 2016 in 2017 smo učno pot še dopolnjevali, ter v okviru Dnevov Evropske kulturne dediščine v septembru 2017 odkrili pojasnjevalno tablo o geološki naravni vrednosti.

Ves čas si želimo, da bi učna pot čimbolj živela in bi postala možnost za zanimiva in prijetna raziskovanja in doživetja. Zelo dobro sodelovanje s kolegicami iz Zavoda za varstvo narave, OE Nova Gorica ob lanskem dogodku, je kar samo po sebi porodilo nove ideje. Tako smo v letošnjih pomladnih mesecih skupaj z geologinjo Tanjo Lukežič in biologinjo dr. Jano Laganis iz Zavoda za varstvo narave, OE Nova Gorica pripravili delavnici za osnovnošolce iz OŠ Kanal in OŠ Deskle. Namen delavnic je bil podrobno spoznavanje mineralov in fosilov ter predstavitev rastlin in živali, predvsem dvoživk, ki živijo v mlakužah na področju učne poti.

V geološkem delu delavnice so otroci na zanimiv praktičen in nazoren način najprej spoznali procese, ki so odločilni za nastanek kamnin na našem področju, nato pa so lahko tudi sami poskušali poiskati zanimive minerale/kristale in tudi fosile, ki so se skrili med kamni breče.

V biološkem delu delavnice pa so otroci slišali več o enem najbolj dragocenih ekosistemov na svetu – močvirju. Pobliže so se lahko spoznali z dvoživkami, ki živijo v močvirjih, o njihovemu varovanju in pomenu za pitno vodo. Biologinja je s seboj prinesla zeleno žabo, urha in paglavca, da so si jih otroci lahko pobliže ogledali, prijeli v roke in pobožali. Na sprehodu do slapa Mednik, ki je bil zaključek delavnice, pa smo te živali in zanimive rastline videli tudi v naravi. Predvsem smo bili presenečeni nad velikim številom urhov in mladičkov močeradov.

Na delavnici s petošolci OŠ Kanal, ki je potekala na lep sončen ponedeljek 7. maja, smo posneli tudi film, ki si ga lahko ogledate na povezavi. Film pa bo v okviru poletnih programov objavljen tudi na naslednjih televizijah: GTV Gorenjska, VTV Velenje, Vaš kanal Novo mesto, Idea Murska Sobota, TV Ptuj in ATM Kranjska gora.

16. maja pa smo se družili na delavnici s šestošolci OŠ Deskle, kjer smo posneli zelo zanimive fotografije. Te si lahko ogledate na povezavi.

Veseli nas, da so bili naši obiskovalci navdušeni in so iz kamnoloma odnesli zanimive vtise in nova znanja, zato nameravamo s podobnimi delavnicami nadaljevati, če prej ne, naslednjo pomlad, ko bodo mlake v kamnolomu Lastivnica ponovno pokrite z žabjim mrestom. Drznimo si verjeti, da sta delavnici lep prikaz sožitja narave in industrijskega okolja, urejanje učne poti pa lep primer sanacije in koristne uporabe opuščenega kamnoloma.